วันพฤหัสบดี, 13 สิงหาคม 2563

อำเภอเขาค้อ เปิดศูนย์ป้องกันการแพร่ระบาด ไวรัสโควิด-19

           วันที่ 11 มี.ค.2563 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ ศรีม่วง นายอำเภอเขาค้อ เป็นประธาน ประชุมการดำเนินงานป้องกันโรคติตเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID- 19) ร่วมกับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เปิดศูนย์บัญชาเหตุการณ์ป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID- 19) เพื่อสร้างมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาค้อ 

           โดยได้รับรายงานว่าเนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID- 19) เป็นเชื้อโรคชนิดใหม่ มีอัตราการป่วย เสียชีวิตสูง สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ และอำเภอเขาค้อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญจึงมีประชาชนเดินทางมาเป็นคนไทยและคนต่งชาติ

 

   อ.เขาค้อ จึงจำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโดยมีมาตราการดังนี้
          1.ยกระดับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข รองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID- 19)
           2.การเฝ้าระวังและการให้บริการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
           3.จัดระบบเฝ้าระวังให้การรายงานระบบข้อมูล ๒๔ ชั่วโมง และรายงานทันทีที่พบผู้ปวย
           4.การระมัดระวังการให้ข่าวสาร 

           ขอบคุณข้อมูล จากสาธารณสุขอำเภอเขาค้อ